regulamin

 • Wstęp do klubu możliwy jest wyłącznie po zapoznaniu się z regulaminem i zobowiązaniu do stosowania jego postanowień
 • Na terenie całego klubu zabrania się wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych :
   • używania tytoniu
   • wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych
   • wnoszenia i używania sterydów, narkotyków a także wstępu do klubu pod ich wpływem
   • wprowadzania zwierząt
   • handlu i akwizycji
 • Korzystanie z klubu jest możliwe wyłącznie po spełnieniu poniższych warunków:
   • zakupie karnetu lub jednorazowego wejścia
   • wypełnieniu karty klienta (dane teleadresowe)
   • podpisanie oświadczenia o barku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń oraz do korzystania z pozostałych urządzeń w klubie
   • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych
 • Dzieci do lat 12 mogą przebywać na terenie klubu tylko pod opieką i na odpowiedzialność swoich rodziców lub pełnoletnich opiekunów. Osoby poniżej 18 roku życia mogą korzystać z usług klubu za pisemną zgodą rodziców. Dzieci zobowiązane są do przestrzegania wszystkich zasad dotyczących pełnoletnich klientów klubu
 • Karnet lub jednorazowa opłata upoważnia do otrzymania kluczyka do szafki, na czas przebywania w klubie. Po skorzystaniu z usługi kluczyk należy zwrócić w recepcji. W przypadku zgubienia lub zniszczenia należy wpłacić kwotę 40 zł na rzecz klubu.
 • W pomieszczeniach siłowni, salek do ćwiczeń oraz kortu squash-a obowiązuje bezwzględny nakaz noszenia czystego zmiennego obuwia sportowego, oraz obowiązek noszenia osobistego ręcznika na siłownię celem korzystania z niego podczas ćwiczeń na maszynach.
 • Sprzęt i urządzenia klubu należy używać zgodnie z ich przeznaczeniem i wskazaniami instruktora lub innego pracownika klubu
 • W przypadku uszkodzenia sprzętu, klient zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia członków obsługi Klubu o powstałych uszkodzeniach. Za zniszczenia majątku klubu spowodowane celowym działaniem lub zaniechaniem klienta ponoszona jest przez niego pełna odpowiedzialność finansowa za powstałe straty.
 • Klienci korzystający z urządzeń na siłowni mogą ćwiczyć pod okiem trenera, który zawsze służy pomocą i swoim doświadczeniem zarówno w zakresie ćwiczeń jak i w zastosowaniu diety.
   • Klienci nie umiejący korzystać i ustawić urządzeń z komputerem (tj. steppery, maszyny eliptyczne, rowerki, bieżnie itp.) zobowiązani są do poproszenia personelu o ich uruchomienie.
   • Klienci korzystający z siłowni zobowiązani są do odkładania urządzeń służących do ćwiczeń (tj. sztangi, gryfy, ciężary) na swoje miejsce, aby sprzęt pozostał uporządkowany i każdy mógł swobodnie z niego korzystać.
 • Klub zastrzega sobie prawo do zawieszenia zajęć grupowych oraz świadczonych usług w terminach wynikających z przyczyn technicznych lub innych istotnych okoliczności o czym odrębnie poinformuje klientów.
 • Zabrania się wnoszenia na teren siłowni reklamówek bądź toreb sportowych.
 • Klub nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty będące własnością klienta pozostawione bez nadzoru, w tym za ich zgubienie lub uszkodzenie. Klient zobowiązany jest do przechowywania swoich rzeczy w udostępnionych szafkach tylko na czas pobytu w klubie.
 • Korzystanie z siłowni i innych urządzeń klubu odbywa się na własna odpowiedzialność osoby z nich korzystającej w związku z czym klub nie ponosi odpowiedzialności za uszczerbek na zdrowiu wynikły w skutek nieprawidłowego korzystania z nich.
 • Klub zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie.
 • W przypadku nie przestrzegania obowiązującego regulaminu i rażącego naruszania obowiązujących zasad, Klub zastrzega sobie prawo do wykluczenia klienta z klubu bez prawa do zwrotu pieniędzy za zakupione usługi.

BEAUTY BODY CENTER


ul. Raciborska 127a
44-200 Rybnik
(około 150 metrów za stacją paliw BP – w kierunku Raciborza)

tel. recepcja (032) 426 30 03
tel. recepcja 530 414 616
tel. szef 507 155 135

 


                                                              GODZINY OTWARCIA

 

                                                                         Pon.  –  Pt.    

                                                                       6.00  –  23.00

 

                                                                            Sobota        

                                                                       8.00  –  18.00

 

                                                                           Niedziela    

                                                                      10.00  –  14.00